Privacy Statement

De website www.muziekfestival-uh.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden je ter beschikking gesteld door Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug (hierna: SMUH), statutair gevestigd te Maarn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 68687079 . Met betrekking tot de bescherming van je privacy geldt het navolgende beleid. SMUH garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder lees je welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Ons doel is een toegankelijke website, die in de behoeften van onze bezoekers en deelnemers voorziet. Persoonsgegevens vragen we alleen waar en zover dat nodig is. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Wij gebruiken jouw gegevens ook niet zonder jouw instemming om je iets toe te sturen. We volgen daarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgevingen.

In dit privacy statement wordt aangegeven wat SMUH doet met de gegevens van bezoekers en deelnemers die via de website verzameld worden.

Gegevens verwijderen?

Wij bewaren jouw gegevens op een (beveiligde) Server in de Cloud. Wil je dat wij jouw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur een e-mail naar bestuur@smuh.nl. Natuurlijk kun je ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Amersfoortseweg 22, 3951 LB Maarn. SMUH voldoet binnen 7 werkdagen aan jouw verzoek.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

Op de website worden verschillende (inschrijf)formulieren gebruikt. Deze formulieren worden gebruikt door de organisatie zodat bezoekers of deelnemers deel kunnen nemen aan activiteiten die SMUH organiseert. Verplichte velden in het formulier worden met een * aangegeven. Er zullen geen bijzondere persoonsgegevens verzameld worden zoals ras, godsdienst, politieke voorkeur, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Ook zal nooit om een burgerservice nummer gevraagd worden.

Database

SMUH heeft een database waarin zowel adresgegevens als persoonsgegevens zijn opgenomen en worden bewaard.

Gegevens die worden bewaard: Voornaam, Achternaam, Organisatie/ensemble, Adres, Emailadres, ensemble naam, beeld- en geluidmateriaal. Tenslotte wordt ook bijgehouden of er een donatie is gedaan aan het Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug. Deze informatie wordt niet gebruikt om je te benaderen voor marketing doeleinden, maar bestaat als historisch archief.

Beveiliging van gegevens

SMUH doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. De website van SMUH is beveiligd met een https code. Dit betekent dat de informatie die verstuurd wordt via de website versleuteld wordt verzonden. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet.

Privacy beleid andere websites

Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites . Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je door naar de betreffende websites.

Het delen van gegevens met derden

SMUH verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SMUH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Heb je nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar bestuur@smuh.nl. Ook als je vragen hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen, kun je dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn je graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Maarn, 1 april 2022