ANBI

De Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

ANBI-gegevens:
De Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Naam:

Stichting Muziekfestival Utrechtse Heuvelrug

 

De doelen van het muziekfestival zijn en blijven:

  1. Een zo breed mogelijk publiek op een laagdrempelige wijze in aanraking laten komen met klassieke muziek;
  2. Zoveel mogelijk musici, zowel professionals als amateurs een podium bieden;
  3. Het bevorderen van het onderlinge contact tussen professionele en amateur musici, het stimuleren van het gezamenlijk musiceren en het creëren van maatschappelijke verbondenheid;
  4. Het historisch erfgoed in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de belangstelling zetten door de muzikale uitvoeringen bij voorkeur op historische plaatsen uit te voeren.

Ons beleid is erop gericht om onze doelstellingen te realiseren. Jaarlijks maken we een verslag van het Muziekfestival.

 

Bestuur:

Evert Beerens, voorzitter en penningmeester
Wendela Brunia, secretaris en PR
Annoesjka Cabo,  artistiek leider
Gusta te Veen, coōrdinator muzieklocaties
Marijke Wispelwey, coōrdinator vrijwilligers


Beloningsbeleid: 

De stichting is een vrijwilligersorganisatie; er is geen personeel en geen betaalde bestuursfuncties .


Activiteitenverslag 2021 vindt u hier.

financiële verantwoording  over 2021.

 

RSIN: 8575.49.224

 

Contactgegevens secretaris:

Amersfoortseweg 22, 3951 LB te Maarn
E-mail:  bestuur@muziekfestival-uh.nl